ششمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و ابزیان ایران

ششمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام و طیور و آبزیان ایران

۲۳-۲۱ دی ماه ۱۴۰۰

ادرس: تهران ، بزرگراه چمران، مجتمع نمایشگاهی گفتگو

سالن تهران، غرفه B۸