دستگاه طیف سنج مادون قرمز(FT-IR) 

دستگاه FT-IR روشی سودمند برای شناسایی ترکیبات آلی و معدنی و گروههای عاملی آنها می‌باشد. حتی می‌توان پیوندهای کووالانسی لیگاندهای فلزی را شناسایی کرد. حدود ۹۵ درصد کاربرد این دستگاه کیفی بوده که از روی محل پیک صورت می‌گیرد. همچنین قابلیت شناسایی و جداسازی مخلوط ایزومرهایی نظیر ارتو، متا و پارا را دارا می‌باشد.​​​​​
اسپکتروفتومتر FT-IR بر اساس جذب تابش و بررسی جهش هاي ارتعاشی مولکول ها و یون هاي چند اتمی صورت می گیرد. طیف سنجی مادون قرمز به عنوان روشی قدرتمند براي تعیین ساختار و اندازه گیري نمونه های شیمیایی بکار می رود.  همچنین اسپکتروسکوپی FTIR عمدتا براي شناسایی ترکیبات آلی به کار می رود، زیرا طیف هاي این ترکیبات معمولا پیچیده هستند و تعداد زیادي پیک هاي جذبی یا عبوري دارند که می توانند براي اهداف مقایسه اي بکار گرفته شوند . اسپکترومتر FTIR یکی از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی توانمند در زمینه هاي طیف سنجی مادون قرمز است که در تحقیقات بنیادي و کاربردي رشته هاي علوم پایه و فنی و مهندسی براي آنالیزهاي کمی و کیفی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.​​​​​​​


مزایای تست FTIR :
۱- سرعت : به دلیل اندازه گیری هم زمان تمام فرکانس ها اندازه گیرهای FT-IR در چند ثانیه انجام می شود.
۲-  حساسیت: حساسیت FT-IR بالاست. آشکارسازهای مورد استفاده بسیار حساس بوده و عملکرد اپتیکی بالایی دارند که باعث می شود پارازیت های به وجود امده بسیار کاهش یابد.
۳-  عملکرد مکانیکی ساده: آینه ی متحرک در تداخل سنج تنها قسمت متحرک دستگاه می باشد. بنابراین احتمال ازکارافتادگی مکانیکی دستگاه بسیار کم است.
۴-  کالیبراسیون ذاتی: این وسیله از لیزر HeNe به عنوان استاندار کالیبراسیون داخلی استفاده می کند که هیچگاه نیاز به کالیبره کردن توسط استفاده کننده ندارد.


توانایی های آنالیز FTIR:

نمونه ها: جامد، مایعات، پودرها، فاز گاز
بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک محدوده طول موج
تعیین غلظت محلول
مطالعات رهایش دارو
شرایط محیطی (غیر خلا، مناسب برای عناصر فرّار)
مشخصه یابی و تشخیص مواد آلی (جامدات، پودرها، فیلم ها و مایعات)
محاسبه میزان کمی O و H در سیلیکون و H در ویفرهای SiN (یعنی Si-H و N-H)
توانایی تشخیص گروه های عاملی آلی و غالباً عناصر آلی مشخص
تشخیص آلودگی ها و ناخالصیهای آلی ( ذرات، پسماندها و …)
منابع وسیع برای شناسایی ترکیب توسط طیف
معمولا غیر مخرب
کمینه سطح آنالیز (۱۵ میکرومتر)
بررسی خواص جذبی و عبوری در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی

فروش دستگاه FT-IR از کمپانی های معتبر دنیا