​​​​​​​شرکت پارسوا اکسیر آزما

​​​​​​
آدرس :  تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به پل جلال، کوچه چهارم ، پلاک ۳۸، واحد ۶

تلفن : ۹۸۲۱۸۸۳۵۳۰۰۴+ ، ۹۸۲۱۸۸۳۵۲۰۰۴+

ایمیل فروش : sales@parsua-exir.com

ایمیل پشتیبانی : info@parsua-exir.com