agilent column agilent gc column خرید gc column خرید ستون gc, فروش ستون gc


 ستون های کروماتوگرافی گازی GC
GC Column

شرکت پارسوااکسیر ازما وارد کننده انواع ستون های کروماتوگرافی گازیGC از کمپانی های معروف دنیا از قبیلAgilent, Restek, SGE,J&W با کوتاهترین زمان تحویل.

فاکتورهای مهم در انتخاب ستون مناسب:
۱- نوع فاز ساکن: مهمترین فاکتور انتخاب ستون، انتخاب فاز ساکن متناسب با نوع آنالیزاست.
۲-قطر ستون:دومین فاکتور برای انتخاب ستون، قطر ستون بوده که بر کارایی ستون و میزان بارگذاری نمونه تاثیرگذار است.
۳-ضخامت فازساکن
۴-طول ستون:تغییر در طول ستون منجر به تغییردر رزولوشن، فشار و زمان انالیز می شود.
​​​​​​​


ستون، ستون کروماتوگرافیGC، کروماتوگرافی گازی، نماینده انحصاری، فروش ستون،GC-MS,HP-5