ستون های کروماتوگرافی مایع HPLC
انواع ستون های کروماتوگرافی مایع با فشار بالا


واردکننده انواع ستونهای HPLC از کمپانیهای معروف دنیا با صول عمربالا و عملکرد بالا در جداسازی- تغلیظ-
و خالص سازی و انالیز از کمپانی های معروف دنیا از قبیل Agilent, GLscience, SGE, phenomenex,Waters


Types of hplc columns
انواع ستون ها :
كروماتوگرافي فاز معكوس  Reversed Phase
كروماتوگرافي فاز نرمال Normal Phase
كرماتوگرافي طرد غربالي Size Exclusion
كروماتوگرافي تعويض يونيIon Exchange
كروماتوگرافي آب گريز  Hydrophobic Interaction
کروماتوگرافی تمایلی   Affinity


ستون:
طول ستونهای دستگاه حدود 30-10 سانتی متر است. و جنس آن از فولاد ضدزنگ است. پرمصرف ترين ستون C18، ODS اکتا دسيل سيلان است، ستونها را پس از اتمام كار بايد با محلولهای شستشو دهنده شست. اگر از بافرفسفات استفاده كرديم ستون را با آب و متانول و بعد با متانول خالص شستشو می دهيم. فاز ثابت بصورت ذرات ريزی در داخل ستون قرار گرفته است. كه بر اثر چسبيدن و پخش شدن اجزاء نمونه و عبور فاز متحرک جداسازی انجام می شود. نمونه ابتدا وارد گاردكالوم و بعد وارد ستون می شود، گارد كالوم را پس از مدتی بايد عوض كرد، ODS اكتا دسيل سيلان گروههای الكيل غيرقطبی زيادی دارد، فاز متحركی كه استفادهمی كنيم قطبی است. فاز متحرک و ماده پركننده ستون از نظر قطبيت بايد عكس هم باشند. در HPLC امکان استفاده از فاز نرمال و معكوس هست. اگر فاز ثابت قطبی و فاز متحرک غيرقطبی باشد سيستم را فاز نرمال و در صورتي كه ستون غيرقطبی و حلال قطبی باشد. سيستم را فاز معكوس می گويند. مشتقات آلكيل سيلان و فنيل سيلان ايجاد ستونهای غير قطبی می كنند و معمولا ستون غير قطبی و فاز متحرک قطبی است بنابراين از فاز معكوس استفاده می شود. جنس ستونها از فولاد ضدزنگ يا Stainless steel است
 
C18, CN, XDB-CN, NH2, RX-SI, RX​​​​​​​

جنس ستون های فاز معکوس: ODS, polymerbased,  silica based,c8,c18,phenyl, CN,

کاربرد فاز نرمال در اندازه گیری قندها، اولیگوساکاریدها، داروها، داروهای قطبی، ویتامینهای محلول در اب، داروهای شیمی درمانیستون،hplc, uhplc, ستون LC-MS-ستون کروماتوگرافی، HPLC, ستون فاز معکوس، ستون فاز نرمال، ستون تعویض یونی، ستون طرد غربالی، ستونهای اب گریز
ستون تعویض یونی، جنس ستون HPLC, c18, C8, ODS, PHENYL, C1, CN, Agilent, waters, MS, 


​​​​​​​

فروش انواع :ستون hplc,ستونfplc ,ستونuhplc ,ستون،  ستونهای کروماتوگرافی, نماینده فروش ستون hplc برند SGE، نماینده فروش ستون hplc برند Restek، نماینده فروش