​شرکت پارسوا اکسیر آزما جهت تکمیل کادر فروش خود، با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمایید;
۱-ترجیحا خانم 
۲-دارای مدرک شیمی یا مرتبط
۳-با سابقه فروش
خواهشمنداست رزومه خود را به ادرسل ایمیلinfo@parsua-exir@gmail.com و یا شماره های 02188352004-02188353004 تماس حاصل فرمایید.