دستگاه کروماتوگرافی گازی - جرمی GC-MS AGILENT

فروش دستگاه کروماتوگرافی گازی-جرمی GC-Mass

مدل AGILENT 6890PLUS-5973GC-MS

GAS CHROMATOGRAPHY–MASS SPECTROMETRY

Agilent 6890plus/5973GC-MS

متعلقات دستگاه:

5973MSD with turbopump and EI source

Split/splitless inlet

Standard liquid autosampler

 GPIB communication

Computer and software

 Fully refurbished 

از کمپانی Agilent

دستگاه موجود بوده و شامل یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد

توضیحات:

دستگاه فوق توسط کمپانی اصلی کاملا تست شده است، تمامی قطعات جانبی جایگزین شده و با تضمین عملکرد ارائه می شود.

سایر مدل های دستگاه :

GC- MASS AGILENT

AGILENT 7890A/5975XL GC-MS

Including:

-          5975XL EI/CI MSD

-          Split/Splitless Inlet

-          7683 ALS

-          Add-on SIM

-          PC and Software

-          Roughing pump

Refurbished

---------------------------------------------------

AGILENT 6890N / 5973N GC-MS

Including :

-              5973N MSD with Turbopump and EI source

-              Single Split/Splitless Inlet

-              Standard Liquid Autosampler

-              LAN Communication

-              Roughing Pump

-              Computer and software

Refurbished.

-------------------------------------------------------

AGILENT / HP 6890N / 5973 GC-MS

Including :

-              5973 MSD EI source and diffusion pump

-              Single Split/Splitless Inlet

-              ALS and 100-vial tray

-              LAN Communication

-              Roughing Pump

-              Computer and software

Refurbished.

 

 

 

فروش دستگاه دست دوم، فروش دستگاه کارکرده، فروش دستگاه ریفربیش، فروش دستگاه ریفربیشد، فروش کروماتوگرافی گازی، فروش جذب اتمی، ای سی پی، جی سی مس ،mass ,gc-mass ,gc ,ms ,icp-mass ,furnace ,flame،  فروش جذب اتمی شعله ، فروش جذب اتمی کوره، فروش لامپ جذب اتمی، فروش هالوکاتد لامپ، فروش تیوب گرافیتی، فروش، انالیتیکال، فروش جذب اتمی، فروش جذب اتمی شعله ای، فروش جذب اتمی واریان، فروش جذب اتمی کارکرده،  ای سی پی، فروش نشر اتمی، فروش دستگاه نشر اتمی، فروش هالوکاتد لامپ، فروش جی سی مس، جی سی مس فروش، 6890N ،6890Pluse ,5975xl gc-ms, 7890A GC ,7890B، جذب اتمی دست دوم، جذب اتمی ریفربیشد، کروماتوگرافی دست دوم، فروش دست دوم، icp دست دوم، فروش نشر اتمی دست دوم، فروش gc-mass دست دوم، فروش دستگاه دست دوم، فروش دست دوم، hplc، gc، gc-mass، فروش اتوسمپلر دست دوم، لامپ جذب اتمی دست دوم