فروش دستگاه کروماتوگرافی مایعHPLC از کمپانی Agilent امریکا

کروماتوگرافی مایعHPLC

اساس کاراین روش کروماتوگرافی مایعHPLC به این صورت است که مخلوط که معمولا به صورت مایع یا گاز است از درون ستون HPLC گذرانده می‌شود و با توجه به اینکه سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط با توجه به جرم آنها درون ستون متفاوت است، مخلوط به اجزای تشکیل‌دهنده تجزیه شده و هر جزء جداگانه خارج می‌شود. این روش وابسته به حرکت نسبی دو فاز است، یکی از فاز‌ها بدون حرکت است و فاز ساکن یا ثابت نامیده می شود و دیگری را فاز متحرک می‌نامند. فاز ساکن در واقع اجزای درون ستون جداسازی را تشکیل می‌دهد و فاز متحرک مربوط به ماده‌ای است که می‌خواهد مورد تجزیه قراربگیرد.

 

فروش دستگاه کروماتوگرافی مایع HPLC مدل 1100 از کمپانی Agilent

Agilent 1100 HPLC

With:

Autosampler G1313A

Needle&needle seat

Tray with 100 position

UV Detector (DAD)  G1315C

Tube line waste

Column Compartment G1318A

Range -4 to 80 c

Quaternary  pump G1312A

Flow range 0 to 5 ml/min

Degasser G1322A

Solvent Tray

Included:

Solvent filter
Capillary Peek 
C15, 25cm x 5mm x 5u

Pc & Chemstation Software

فروش دستگاه کروماتوگرافی مایعHPLC مدل1200 از کمپانی Agilent

 

کاربرد کروماتوگرافی مایع HPLC در تولید خوراک دام و طیور

آنالیز انواع ویتامین ها(A, D, E, C)

اندازه گیری آفلاتوکسین ، اکراتوکسین، زیرالنون و دی اکسی نیوالنون در گندم و برنج

اندازه گیری میزان فومانیسین   در ذرت

اندازه گیری انواع مایکوتوکسینها

اندازه گیری نیترات و نیتریت در فراورده های گوشتی

اندازه گیری سوربات پتاسیم

اندازه گیری رنگ زرد سانست در فراورده های حجیم شده بر پایه غلات

اندازه گیری نیترات و نیتریت در فراورده های گوشتی

اندازه گیری سوربات پتاسیم

اندازه گیری رنگ زرد سانست در فراورده های حجیم شده بر پایه غلات

اندازه گیری آفلاتوکسین M1  در شیر

انواع دتکتورهای دستگاه کروماتوگرافی مایعHPLC
-دتکتور UV-Vis از رایجترین دتکتورهای ازمایشگاههای آنالیز می باشد.G1314A-G1314B-G1714A
-دتکتور PDA
-دتکتور FLD کاربرد دتکتور فلورسانس انالیز افلاتوکسینها، انالیز مایکوتوکسینها
G1721A-G1721B-G1321
-دتکتور ضریب شکست RI انالیز کربوهیدراتها- قندها و شکرها و پلیمرها
-دتکتور طیف سنجی جرمی

-دتکتور هدایت سنجی